PRIMARIA COMUNEI BOLDESTI-GRADISTEA

Judetul Prahova

PROIECTE INVESTITIONALE

 
  Anul 2011

 1. "Reabilitare camin cultural sat Boldesti, comuna Boldesti-Gradistea" - contract de  executie lucrari nr. 191/2011 - in curs de derulare.
 2. "Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate constituite in perimetrul de ameliorare Boldesti, comuna Boldesti-Gradistea, judetul Prahova" finantat prin "Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate" - lucrari ce vor fi incepute in cursul anului.
 3. "Forare put apa in satul Gradistea, comuna Boldesti-Gradistea" - lucrari ce vor fi incepute in cursul anului.
 4. Noi capacitati de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energie regenerabila la sediul primariei, scoala Gradistea si scoala Boldesti - Gradistea, judetul Prahova" in cadrul "Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului" - lucrari ce vor fi incepute in cursul anului.
 


   Anul 2010
 1. "Extindere si mansardare sediu primarie, alei carosabile si pietonale, parcare utilitati, comuna Boldesti-Gradistea, Judetul Prahova" - contract de executie lucrari nr.990/2010 - in curs de executie.
 2. Reparatii capitale imprejmuire la dispensarul medical din satul Boldesti si dispensarul medical din satul Gradistea - contract de executie lucrari nr. 1915/2010 - finalizat.
 3. Reparatii capitale magazie pentru lemne la Scoala generala cu cls.I-VIII Boldesti, comuna Boldesti-Gradistea - contract de lucrari nr. 2283/2010 - finalizat.
 4. Construire baza sportiva multifunctionala "finantat din buget local si OG nr. 7/2006 - privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural – contract de executie lucrari nr. 1357/2010 in curs de derulare.
 5. Construire imprejmuire teren de sport - contract de executie lucrari finalizat.
 6. Construire laborator pentru informatica la Scoala cu cls. I-VIII Boldesti-Gradistea, Judetul Prahova - contract de executie lucrari finalizat.


               
   Anul 2009
 1. Reabilitare dispensare medicale in satul Boldesti si satul Gradistea, comuna Boldesti-Gradistea,Judetul Prahova" - contract de executie lucrari nr. 2209/2009 – finalizat
 2. Construire gard la Scoala cu cls.I-IV sat Gradistea,comuna Boldesti-Gradistea, Judetul Prahova - contract de executie lucrari nr. 1685/2009 - finalizat.